Klimaatadaptatie themadag in The Green Village TU Delft
17 april 2019 

Klimaatadaptatie themadag in The Green Village TU Delft

Marjan Kreijns, projectmanager van “Klimaatadaptatie # hoe dan” bij The Green Village op de T.U. Delft Campus had een speciale dag georganiseerd voor kennisuitwisseling. Teams Slurpzak was ook uitgenodigd om productdemonstraties te geven.

Een extreem zonnige dag maar ook heerlijke dag, met speeches van landelijk bekende sprekers als Charles Groenhuijsen, Gerrit Hiemstra, en vele anderen.

Bovendien in de middag workshops en demonstraties in de proeftuin waarbij talrijke vertegenwoordigers van gemeenten en provincies, ondernemers, specialisten van waterschappen, verzekeraars enz. uitgenodigd waren door VP Delta, partners van de WaterStraat en provincie Zuid Holland.

Centrale uitgangspunt van deze dag is de “verbindende kracht” om diverse partijen die actief bezig zijn met klimaatadaptatie bij elkaar te brengen zodat kennis en ervaring met elkaar wordt gedeeld.

De missie van The Green Village is om “klimaatbewustzijn” in alle lagen van de maatschappij te bevorderen van provincies tot aan de burgers die meer groen in hun tuin moeten creëren i.p.v. tegels.

En hoe doe je dat? Door goed werkende innovaties te laten zien in o.a. de WaterStraat om steden klimaatbestendig te maken. Kortom, marktpartijen laten hier hun innovaties zien die echt voldoen aan de gestelde eisen, van buffersystemen tot waterdoorlatende bestrating of groene daken.

Team Slurpzak heeft haar supersnel werkende waterkering, de Slurpzak,  gedemonstreerd in de WaterStraat, zodat mensen van gemeenten en provincies, verzekeraars, enz. tijdens onze workshops met eigen ogen konden zien dat je met een Slurpzak water supersnel kan keren en absorberen. Een ideale oplossing tegen wateroverlast in en rondom je woning.

Waterbeheerders worden op de T.U. Delft opgeleid en juist goede samenwerking is daarbij belangrijk voor de toekomst. Wat is er binnen de overheid allemaal nodig? We ontdekken dat met elkaar in de WaterStraat, zodat alle kennis en kunde zijn weg zal vinden in onze maatschappij.


Over de schrijver
Co-founder van Slurpzak en adviseur op het gebied van bestrijden van wateroverlast en de inzet van flexibele waterkeringen.
Reactie plaatsen