Overige preventieproducten die bescherming bieden tegen wateroverlast

Watermelders

Geven tijdig een luid signaal zodra water op de vloer wordt gedetecteerd...


Flood Connection Boards

Bieden snel en effectief bescherming tegen plotseling opkomend water...


Waterabsorptiekorrels

Zijn bij uitstek geschikt om lekkages en reparatieplekken in te kapselen op ondergelopen daken.