Werving & Selectie

METEEN IN DIENST

Wij bieden u een gedegen aanpak bij het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel


Niet alleen opleiding, diploma’s en werkervaring staan centraal, maar ook persoonlijke eigenschappen welke dienen aan te sluiten bij de bedrijfscultuur van uw organisatie. 


Wij maken hierbij gebruik van ons landelijke netwerk van professionals. Indien wij geen relevante kandidaten beschikbaar hebben gaan wij exclusief voor u rekruteren.

Alle W&S activiteiten zijn op no-cure, no-pay basis. Blijft ondanks onze inspanningen resultaat uit, dan zijn alle gemaakte kosten voor onze rekening. Bij een geslaagde match vragen wij een eenmalige vergoeding voor de geleverde diensten.

Met een gunstige fee en de no-cure, no-pay dienstverlening, bieden wij een aantrekkelijk en concurrerend alternatief voor de veelal hoge, reguliere tarieven van werving- en selectiebureaus.

Werving & Selectie

METEEN IN DIENST

Wij bieden u een gedegen aanpak bij het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel


Niet alleen opleiding, diploma’s en werkervaring staan centraal, maar ook persoonlijke eigenschappen welke dienen aan te sluiten bij de bedrijfscultuur van uw organisatie. 


Wij maken hierbij gebruik van ons landelijke netwerk van professionals. Indien wij geen relevante kandidaten beschikbaar hebben gaan wij exclusief voor u rekruteren.

Alle W&S activiteiten zijn op no-cure, no-pay basis. Blijft ondanks onze inspanningen resultaat uit, dan zijn alle gemaakte kosten voor onze rekening. Bij een geslaagde match vragen wij een eenmalige vergoeding voor de geleverde diensten.

Met een gunstige fee en de no-cure, no-pay dienstverlening, bieden wij een aantrekkelijk en concurrerend alternatief voor de veelal hoge, reguliere tarieven van werving- en selectiebureaus.


Flexibel inhuren

Detacheren

IN DIENST OP PROJECTBASIS

U leent iemand in voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. De detacheringsperiode en het aantal te werken uren per maand wordt vooraf vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf bepaald.

Doordat er een vooraf vastgestelde periode wordt vastgelegd, biedt dit kandidaten meer zekerheid dan een uitzendovereenkomst. Dit verlaagd de drempel voor goede kandidaten om bij u aan de slag te gaan.


VOORDELEN

  • Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid.
  • Meer binding met flexibele werknemers.
  • Geen administratieve lasten.
  • Geen risico bij ziekte van de werknemer.
  • Geen werkgeversverplichtingen.

Detacheren

IN DIENST OP PROJECTBASIS

U leent iemand in voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. De detacheringsperiode en het aantal te werken uren per maand wordt vooraf vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf bepaald.

Doordat er een vooraf vastgestelde periode wordt vastgelegd, biedt dit kandidaten meer zekerheid dan een uitzendovereenkomst. Dit verlaagd de drempel voor goede kandidaten om bij u aan de slag te gaan.


VOORDELEN

  • Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid.
  • Meer binding met flexibele werknemers.
  • Geen administratieve lasten.
  • Geen risico bij ziekte van de werknemer.
  • Geen werkgeversverplichtingen.Uitzenden

IN DIENST OP FLEXBASIS

Wanneer u tijdelijk personeel wil aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is de uitzendformule een goede oplossing. Ook als een reguliere proeftijd voor u te kort is om een medewerker te beoordelen is de uitzendformule een goede oplossing. U kunt een kandidaat, bij gebleken geschiktheid, na een bepaalde periode alsnog in dienst nemen.


Kandidaten werken op basis van een uitzendovereenkomst en u kunt op elk moment de verbintenis verbreken. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden gefactureerd. U loopt dus geen financieel risico bij ziekte van de uitzendkracht. Maximale flexibiliteit tegen minimale kosten!


Ook kunt u zelf personeel werven en op flexibele basis via ons inlenen. Omdat je zelf de werving verzorgt geldt bij deze optie een gereduceerd tarief.

Bijzondere regeling gepensioneerde werknemers:

Het vaste contract vervalt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Via de uitzendformule  is het mogelijk  om na je pensioen op uitzendbasis aan de slag te gaan.Voor veel mensen een fijne gedachte om nog een aantal uur per week te blijven werken.

Uitzenden

IN DIENST OP FLEXBASIS

Wanneer u tijdelijk personeel wil aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is de uitzendformule een goede oplossing. Ook als een reguliere proeftijd voor u te kort is om een medewerker te beoordelen is de uitzendformule een goede oplossing. U kunt een kandidaat, bij gebleken geschiktheid, na een bepaalde periode alsnog in dienst nemen.


Kandidaten werken op basis van een uitzendovereenkomst en u kunt op elk moment de verbintenis verbreken. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden gefactureerd. U loopt dus geen financieel risico bij ziekte van de uitzendkracht. Maximale flexibiliteit tegen minimale kosten!


Ook kunt u zelf personeel werven en op flexibele basis via ons inlenen. Omdat je zelf de werving verzorgt geldt bij deze optie een gereduceerd tarief.

Bijzondere regeling gepensioneerde werknemers:

Het vaste contract vervalt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Via de uitzendformule  is het mogelijk  om na je pensioen op uitzendbasis aan de slag te gaan.Voor veel mensen een fijne gedachte om nog een aantal uur per week te blijven werken.